مسیرهای سرویس دهی

1)شهرک شهید مطهری                           1 دستگاه                    هر یک ساعت

2)مسکن مهر شهرک شهید مطهری           2 دستگاه                     هر 30 دقیقه

3)شهرک الغدیر                                      3  دستگاه                    هر 25 دقیقه

4)فرودگاه                                              2  دستگاه                    هر 30 دقیقه

5)الزهراء                                               2 دستگاه                    هر 30 دقیقه

6)سحاب فرهنگیان                                  2 دستگاه                    هر 30 دقیقه

7)قائم آباد-حاجی آباد                               2 دستگاه                    هر 30 دقیقه

8)باقدرت                                               3  دستگاه                    هر 25 دقیقه

9)گلدشت                                             3  دستگاه                    هر 20 دقیقه

10)دانشگاه آزاد به ولیعصر                        2  دستگاه                    هر 35 دقیقه

11)شهرک ولایت                                     2 دستگاه                     هر 30 دقیقه

12)شهرک افضلی پور                             2 دستگاه                       هر 30 دقیقه

13)خیابان مهدیه                                   2  دستگاه                      هر 30 دقیقه

14)خیابان پارادیس                                2  دستگاه                      هر 30 دقیقه

15)دانشگاه آزاد-سماء                          2  دستگاه                       هر 30 دقیقه

16)علوم-آزادی                                    2  دستگاه                       هر 30 دقیقه

17)استاد شهریار                                 2  دستگاه                       هر 30 دقیقه

18)30 متری حجت                                1 دستگاه                      هر یک ساعت

19)خیابان ابوذر                                    2 دستگاه                       هر 30 دقیقه

20)خیابان شیخ احمد کافی                   2 دستگاه                       هر 30 دقیقه

21)شهرک الله آباد                               1 دستگاه                       هر یک ساعت

22)هوانیروز                                        3  دستگاه                      هر 25 دقیقه

23)محمد آباد                                     2 دستگاه                       هر 30 دقیقه

24)شهرک باهنر                                  1 دستگاه                      هر 40دقیقه

25)شرف آباد                                       2 دستگاه                      هر 35 دقیقه

26)علوم-ولیعصر                                  3  دستگاه                      هر 20 دقیقه

27)دانشکده چمران-ولیعصر                   2 دستگاه                       هر 30 دقیقه

28)خیابان 24 آذر                                 2 دستگاه                       هر 30 دقیقه

29)محله سرآسیاب                          2  دستگاه                      هر 35 دقیقه

30)محله میلاد(سلسبیل)                  2 دستگاه                       هر 30 دقیقه

31)شاهزاده محمد                           1 دستگاه                       هر یک ساعت

32)کوچه مسجد صفا                        2 دستگاه                       هر 30 دقیقه

33)خیابان حکیم-مسجد خدایی           2 دستگاه                       هر 30 دقیقه

34)شهرک صنعتی                           2 دستگاه                       هر 30 دقیقه

35)خیابان مدیریت                            2 دستگاه                       هر 30 دقیقه

36)توگل آباد                                    2 دستگاه                      هر 30 دقیقه

37)علوم-شهداء                                2 دستگاه                     هر 30 دقیقه

38)خیابان زریسف                             1 دستگاه                     هر 30 دقیقه    

39)16 متری ورزش                          1 دستگاه             هر یک ساعت و 10 دقیقه

40)سرآسیاب(جاده قدیم)                  1 دستگاه                       هر یک ساعت

41)شهرک سیدی                            2 دستگاه                       هر 30 دقیقه

42)بلدالامین                                    1 دستگاه                       هر یک ساعت

    

 

 

معرفی مدیر عامل

سرپرست سازمان اتوبوسرانی
عبدالهادی طاهری

ورود کاربران

حاضرین در سایت

ما 143 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top